Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Smart Das Systems
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Smart Das Systems of haar licentiegevers.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Das Systems mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.